Copyright   2008-2009 spslupia
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIEŃ  ZIEMI  2009 
 
 
 
dzienziemi0.JPG
dzienziemi1.JPG
dzienziemi2.JPG
OBCHODY ,,DNIA ZIEMI   W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ W SŁUPI 
 
Już od kilku lat w Szkole Podstawowej im. Z. Kopra w Słupi organizowana  jest impreza integracyjna z okazji Dnia Ziemi. 17 kwietnia 
odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli naszej szkoły, oraz Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 z Sędziszowa. Uroczystość tę uświetnili 
zaproszeni goście w osobach: Starosty Powiatu Jędrzejowskiego  p. E. Kaczmarka, Wójta Gminy  Słupia p. J. Grabka,  wicewójta p. P. 
Kozieła, Przewodniczącej Rady Gminy p. A. Gregorczyk,  Dyrektor Biura Obsługi Szkół p. M. Kot, Dyrektor  Gimnazjum Publicznego w 
Słupi p. Z. Stachury, przedstawicieli Urzędu Gminy oraz Rady Rodziców.  
Obchody Dnia Ziemi stały się kolejną okazją do uwrażliwienia młodzieży na piękno otaczającej nas przyrody, oraz uświadomienie, że 
człowiek jest jej cząstką i nie może żyć bez niej ani poza nią. Myślą przewodnią całej uroczystości były słowa wielkiego Polaka   Papieża 
Jana Pawła II ,,Piękno tej Ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę Ojczystą Ziemię niech 
to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi  . 
I my właśnie staraliśmy się odpowiedzieć na To wołanie opiewając piękno przyrody w obrazach, słowach piosenek i wierszy, w twórczości 
teatralnej i plastycznej. 
Młodzież miała okazję do zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności rywalizując w różnych konkursach o tematyce ekologicznej. 

  
dzienziemi3.JPG
dzienziemi4.JPG

Jako pierwszy odbył się konkurs na prezentację 
multimedialną pod hasłem ,
,Piękno przyrody"  , w 
wyniku którego  

I miejsce - Roksana Dłużniak SP. Słupia 
II miejsce -  Piotr Ostrowski SP. nr 2 Sędziszów 
III miejsce -  Kacper Kwiecień SP. nr 1 Sędziszów.
  
dzienziemi5.JPG
dzienziemi6.JPG
dzienziemi7.JPG
dzienziemi8.JPG
dzienziemi9.JPG
dzienziemi10.JPG
 
dzienziemi11.JPG
Cała uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, którą tworzyła przepełniona pięknem płynącym z natury dekoracja, oraz występy dzieci 
z koła teatralnego i tanecznego. To właśnie najmłodsi uczniowie wskazali wszystkim ,,dobre rady na odpady  . 
Starsi uczniowie z kl. V a zaprezentowali przedstawienie pt. ,,Dziady ekologiczne, czyli rzecz o recyklingu. 
 
 
dzienziemi19.JPG
dzienziemi20.JPG
 
 
 
dzienziemi12.JPG
dzienziemi13.JPG
dzienziemi14.JPG


Wyniki konkursu na
 piosenkę ekologiczną przedstawiają 
się następująco: 
I miejsce  -  Iwona Lechowicz SP. nr 1 w Sędziszowie 
II miejsce -  Paulina Kręgiel SP. w Słupi  
III miejsce -  ucz. SP. nr 2 w Sędziszowie. 
 
 
 
dzienziemi15.JPG
dzienziemi16.JPG
dzienziemi17.JPG
 
dzienziemi18.JPG
 
 
 
dzienziemi21.JPG
dzienziemi22.JPG
dzienziemi23.JPG
 
 
 
dzienziemi24.JPG
dzienziemi25.JPG
dzienziemi26.JPG
 
 
 
dzienziemi27.JPG
dzienziemi28.JPG
dzienziemi29.JPG
 
 
dzienziemi30.JPG
dzienziemi31.JPG
konkursie plastycznym  Jury przyznało 
następujące miejsca:
 
I - Dominika Wojtowicz- SP. nr 2 Sędziszów 
II -  Rafał Sobczyk   SP. Słupia 
III -  Izabela Popczyk   SP. nr 1 Sędziszów 
Wymownym elementem wystroju sali był stół ekologiczny, na którym znajdowało się śniadanie, z wyłącznie zdrową żywnością. Na takim 
stole, każdy z łatwością mógł  znaleźć coś dla siebie. Były tam wiosenne sałatki, kotlety sojowe, sery, owoce, woda mineralna. Miłym 
zaproszeniem do stołu zakończyliśmy uroczystość. 
Wszystkim laureatom konkursów serdecznie gratulujemy, a osobom, które przyczyniły się do uświetnienia tej uroczystości składamy 
gorące podziękowania. Życzymy , aby wszystkie szkoły stały się,, zielonymi ogrodami   wypełnionymi wielobarwnymi kwiatami. 
Pamiętajmy przesłanie: ,,SZANUJMY ZIEMIĘ, BO MAMYMY JĄ TYLKO JEDNĄ  .  
Serdecznie dziękujemy sponsorom   Panu Staroście Powiatu Jędrzejów, Wójtowi Gminy Słupia, Przewodniczącej Rady 
Gminy Słupia, panu Maciejowi Bodzioch, firmie GRAMB - WELD   G. Opałka,  Dyrekcji i Nauczycielom ZPO w Słupi, którzy w różny 
sposób wsparli naszą szkolną uroczystość. 

 
 
dzienziemi33.JPG